Kulturarvsenheten

Kulturarvsenheten vid Ålands museum skapades så sent som år 2021. 

Till enhetens verksamhetsområden hör bland annat att sköta den antikvariska verksamheten vid sevärdheterna Kastelholms slott och Jan Karls gården och Vita Björn samt Bomarsunds fornminnesområde och Hermas museigård där förmedling och åskådliggörande av platserna och deras historia för allmänheten är viktigt. Vid sevärdheterna finns under högsäsongen en rik och varierad verksamhet och våra museivärdar kan ge information och råd.

Sevärdheter

Under år 2022 kommer en ny utställning vid Kastelholms slott att färdigställas och vid Bomarsund invigs ett helt nytt besökscentrum. Dessutom ansvarar enheten för flera sevärdheter som man kan besöka på egen hand och där kan finna information om platsernas arkeologi och historia. Till dessa hör t.ex. Idas stuga i Borgboda, lämningarna efter de krigstida batterierna i Sålis, Hammarland och Kungsö i Jomala, samt klosterkällaren och klosterområdet vid Kökars kyrka.

Arkeologiska samlingar

Till enhetens verksamhet hör även skötseln av de arkeologiska samlingarna vid Ålands museum. På Åland har arkeologiska fältarbeten bedrivits sedan mitten av 1800-talet. De har resulterat i stora samlingar av fynd och annat dokumentationsmaterial. Det mesta förvaras i Ålands museums lokaler.

Den viktigaste uppgiften är att säkra bevarandet av samlingarna med kontinuerliga vårdinsatser. Samtidigt är en lika viktig målsättning är att göra materialet tillgängligt för forskning. Vi välkomnar forskare att besöka oss. Vi kommer på hemsidan att presentera pågående forskning och också resultat och publikationer av slutförda forskningsprojekt.