Sommar 2022

Ta del av arkeologi på Åland i sommar! I år kommer två evenemang att äga rum under fältsäsongen som är organiserade av externa organisationer. Ta med skärvsleven till Geta och gräva med Jan Fast och Janne Soisalo från Helsingfors Universitet (kom ihåg att anmäla dig till kursen via Medis). Glöm inte att åka till Bartsgårda den 13 augusti för att höra från Kristin Ilves hur det tredje året av seminariegrävningar där fortskrider.

Kristin Ilves studenter gräver i Bartsgårda

Studenter gräver i Bartsgårda. Foto: Kristin Ilves

 

Samfundsarkeologisk utgrävning på Geta 25-29.7 och 1-5.8.2022

Utgrävningarna av den över 4 000 år gamla gropkeramiska stenåldersboplatsen Ge 16.9 fortsätter även i sommar. Utgrävningsplatsen gav år 2021 rikliga fynd av vackert ornerade krukbitar, fragment av sällsynta leridoler, stenföremål, avslag och brända sälben och minst lika rikliga och intressanta fynd väntas i år. 

Utgrävningen arrangeras som en fältkurs i arkeologi vid Medis (Mariehamns Medborgarinstitut) och leds av arkeologerna Jan Fast och Janne Soisalo från Helsingfors universitet. Forskningsarbetet har en viktig koppling till Ålands Museum och utgrävningarnas fynd katalogiseras och förvaras i museets samlingar. Fortsatta utgrävningar planeras för 2023-2024. Följ med utgrävningarna och se på bilder av utgrävningsfynden under utgrävningen på sociala medier!

Finn stenåldern på Åland

Jan Fast Archaeology

 

Helsingfors universitets kandidatprogram i Bartsgårda i augusti

Under två veckor i augusti – 7-19.08.2022 – fortsätter undersökningarna på järnålderslämningen Fi 2.1 i Bartsgårda, Finström. Dessa undersökningar är en del av Helsingfors universitets humanistiska fakultets kandidatprogram i kulturforskning och genomförs inom ramarna för Finlands Akademis forskningsprojekt 332396, ”Att överleva Ragnarök: klimatflyktingar i Östersjöområdet under yngre järnålder och tidig medeltid”, under ledning av fil dr. Kristin Ilves. Under de föregående årens utgrävningar på Åland har vi undersökt två olika husgrunder i anslutning till det stora höggravfältet i Bartsgårda. Båda dessa hus var synliga över markytan före utgrävningarna, men skilde sig i fråga om hur de användes. Ett av husen, rikt på fynd, brukades som bostadshus, medan den andra byggnaden utnyttjades för någon annan form av aktiviteter, möjligtvis rituella. I år ska vi dock undersöka ett område utan uppenbart synliga lämningar och hoppas på fler spännande fynd och konstruktioner som skulle hjälpa oss att bättre förstå platsen och dess betydelse under järnåldern. Det är möjligt att besöka oss under utgrävningarnas gång – vi välkomnar dig gärna i Bartsgårda på lördagen, den 13 augusti.