Slottet i samlingarna

Utställning på Kastelholms slott”Murarna reser sig varmt granitröda vid det vackra Slottssundet, de är påtagligt förfallna, men samtidigt envist härdiga mot seklernas gång.

aktuell utställning Möten kring konst Sommarutställning Utställning

Ålands konstmuseum
Kastelholms slott
Ålands museum

Årets Åländsk Odling är här!

Den 67:de årgången av museibyråns årsbok Åländsk Odling har precis anlänt från tryckeriet.

Ålands museum