Svensböle dagbok

Mellan 1821 och 1846 skrev Johan Eric Lindström från Svensböle gård i Sund en dagbok. Dagboken förvaras idag i Ålands landskapsarkiv.

Ålands museum

Lek & Lär

våren 2015 Målgrupper: åländska förundervisningsbarn eller fritidsbarn. Teman PENNAN – ÖGAT – HANDEN

Ålands museum
Kastelholms slott
Ålands konstmuseum

Sommarjobb

Är du intresserad av att jobba i museimiljön i Kastelholm, Bomarsund, Eckerö Post- och Tullhus eller Skolmuseet i Vårdö? Våra sommarjobb finns ute på Landskapsregeringens hemsida http://www.regeringen.ax/jobb/ och  även på AMS. Det är bäst att söka på elektronisk blankett http://www.regeringen.ax/.composer/upload/modules/blankettlager/sommarjobbsansokan.pdf

Kastelholms slott
Ålands museum