Pedagogik

Museets pedagogiska verksamhet riktar sig främst till skolor, barn- och ungdomsgrupper. Här kan du läsa om vårt pedagogiska uppdrag och om hur vi arbetar med pedagogik.

Vår pedagogiska verksamhet riktar sig främst till skolor och andra barn- och ungdomsgrupper. Vi fungerar som ett komplement till skolornas ordinarie undervisning och verksamhet i enlighet med landskapet Ålands läroplan. Vi erbjuder lektioner med koppling till Åland, åländsk historia och närmiljö.

Vi erbjuder program och aktiviteter för alla åldrar med utgångspunkten att det ska vara roligt att lära.

Vi står för ett lustfyllt livslångt lärande, oavsett var det sker utgår aktiviteterna ifrån upplevelser, lek, eget skapande och fantasi.

Hos oss arbetar experter med kunskaper inom historia, arkeologi, etnologi, konst och pedagogik.