Ålands skolmuseum

År 1888 uppförde läraren Viktor Jansson från Vårdö den byggnad där Ålands skolmuseum finns idag. Jansson undervisade och bodde här till sin död 1895. Det gamla skolhuset är idag pietetsfullt renoverat så att det ser ut som vid sekelskiftet 1900. 

Inventarierna är insamlade från hela Åland men en del föremål härstammar från den gamla skolan. Lärarbostaden är delvis möblerad med inventarier som tillhört Viktor Jansson och hans familj.

Frivillig entré