Pedagogiskt program

Pedagogiska program finns för förskola, grundskola och gymnasium. Varje lektions innehåll är noga planerad och baserad på den åländska läroplanen i historia, samhällskunskap, bild och färdighetsämnen.

Genom att använda läroplanen som plattform har vi möjlighet att tillsammans med skolor och daghem skräddarsy varje besök utifrån förutsättning, behov och kunskapsnivå. På detta sätt bidrar vi med vår expertis som ett komplement till att uppnå kunskapsmålen i respektive läroämne.

Ålands museums museipedagog planerar och anpassar innehållet efter gruppens behov och förutsättningar. 

Guidningar i våra permanenta utställningar

I Kulturhistoriska museets permanenta utställning kan ni upptäcka Åland från forntid till nutid, och även se miljoner år gamla fossiler. Elever i alla åldrar kan återkomma till utställningen genom hela sin skolgång och alltid upptäcka något nytt.

I Ålands konstmuseum erbjuder vi guidningar i basutställningen och våra specialutställningar. Vårt mål är att erbjuda program som passar alla åldrar, samt längre eller kortare besök. Ett besök kan bestå av en guidning samt en uppgift eller enbart en pedagogisk visning.

I tillägg till våra permanenta utställningar har museerna årligen 6-7 tillfälliga utställningar med stor variation. I dessa aktuella utställningar kan man få en kortare guidning på max 20 minuter och ibland finns det även uppgifter kopplade till utställningen. Om era elever varit på guidning i vår permanenta utställning kan det vara fint att avrunda besöket i den aktuella utställningen.

Följande program finns att boka:

  • Stenålder- Mat, djurliv, boplatser, leridoler och forskning
  • Bronsålder till vikingatid- Livet på gården, hantverk, handel och resande
  • Medeltiden- Livet i slott och bondgård
  • Stormaktstiden
  • Åländska självstyrelsen 1921-1922
  • Åländska konstnärer

Bokning

Kontakta pedagogen för  pedagogiskt ledda program