Våra utställningar

I entrén möts du av en porträttvägg, som pryds av ett hundratal fotografier av ålänningar och personer med anknytning till Åland. Porträtten ramar in dörrarna som leder till vårt inledningsrum där en filminstallation visar den åländska naturen med sina årstidsväxlingar.

Far och dotter i utställningen

Därifrån leds du in i den permanenta utställningen där du efter att ha passerat montern med åländska fossil kan följa historien från de första säljägarna som steg iland på karga öar till dagens globala och mångkulturella samhälle. Genom en kronologisk uppdelning – forntid, medeltid, stormaktstid, ryska tiden och självstyrelsetiden – lotsas du etappvis genom Ålands historia. Utställningen handlar om både dramatiska händelser och vardagslunk, om slit för försörjning, om lek och om fest.

Läs mer om vår permanenta utställning här.

I vår "Lilla sal", mittemot den permanenta utställningen, visar vi tillfälliga utställningar med varierande teman. De aktuella utställningarna kan du se i kalendern.

I entrén finns även två nischer där miniutställningar berättar om enskilda föremål eller händelser. Till entrénischerna uppbärs ingen entréavgift.