Vill du skänka något till Ålands museum textilsamling?

Vi tar fortsättningsvis emot textilier som har anknytning till Ålands historia och nutid.

Ålands museums textilsamling utvecklas och kompletteras hela tiden. I samlingen ingår många intressanta textilier som privatpersoner har skänkt till oss genom åren och det är vi mycket tacksamma för. Helst ser vi att du kan berätta om hur textilen använts och av vem.

Det är inte alltid säkert att vi kan ta emot just det du vill skänka till oss. Vi har begränsad plats i våra magasin och måste ibland tacka nej. Vi kan inte heller lova att just det som du skänker kommer att bli utställt eftersom museet har begränsat med plats att visa saker på. Men alla gåvor som vi tar emot blir värdefulla bidrag till samlingarna, eftersom de kan komma att användas i framtida utställningar eller forskning.

Skicka gärna en bild och uppgifter om föremålet du vill skänka så kontaktar vi dig!

Vi kan inte ta emot gåvor i museets reception utan överenskommelse.

Tack!

bild från textilmagasinet