Arkeologiska samlingen 90 år

År 2023 uppmärksammade vi att Ålands museums arkeologiska samling firade 90 år!

Uppmärksammandet skedde genom en artikeln som publicerades i Ålands museums publikation Åländsk odling (2023). Artikeln hittar ni även som bilaga (pdf) på högra delen av denna sida.

Artikeln återger med breda penseldrag den arkeologiska samlingens historia och potential för såväl forskning som kunskapsutveckling. Texten blickar även framåt för att se hur kännedomen om, och tillgängligheten till, det åländska kulturarvet kan öka.