Marinarkeologi och samling

Ålands sjöfartshistoria är lång och välkänd. Marinarkeologin, som under de senaste 70 åren utvecklats snabbt, kompletterar den befintliga kunskapen.

Den första åländska arkeologiska undersökningen under vatten genomfördes vintern 1953. Ålands museum och Sunds Frivilliga Brandkår försökte då tillsammans att bärga ett cirka 20 meter långt vrak i Västra kyrksundet nära Sunds kyrka.

Dykare sittande på isen nedanför Sunds kyrka införd tungdykardräkt. Dykaren bär en svart mössa, har ett lätt leende på läpparna och en cigarett hängandes på läpparna.
Syntolkning: En manlig dykare sittandes på isen nedanför Sunds kyrka iförd tungdykardräkt. Dykaren bär en svart mössa, kisar med ögonen, har ett lätt leende på läpparna och en cigarett hängandes ur munnen.
​​​​​​

År 1964 förlade Finlands sportdykarförbund sitt sommarläger till Föglö för att undersöka platsen för ett sjöslag år 1720. Några andra vrak upptäcktes och en del föremål, som härrörde från slaget, bärgades.

År 1967 påträffades vraket av ett beväpnat transportfartyg från 1809 vid Själberget i Marsund, Hammarland. Ett antal föremål bärgades, bland annat meissenporslin, stengodsflaskor och taktegel. Samma år bärgades fyra stenankare i Bovik, Hammarland.  

Den första moderna marinarkeologiska undersökningen genomfördes åren 2006 - 2007 i hamnen vid en gammal sjökrog på Gloskär i Rödhamn. Stora mängder ben, flaskor och porslin hittades.

De allra senaste marinarkeologiska undersökningarna ägde rum år 2010 – 2011 då den världsberömda Champagnegaleasen i Föglö dokumenterades. Vrakfynden kan ses i Ålands kulturhistoriska museums basutställning och vill du veta mer om den arkeologiska undersökningen så finner du på högra sidan under bilagor broschyren Champagnegaleasen - en marinarkeologisk undersökning.

Strandinventering är ett enkelt och mindre resurskrävande sätt att få ny kunskap om undervattenslämningar. Vanliga lämningar är fasta fiskeredskap, bryggor och vrak. Hittills har cirka 700 kilometer strand inventerats på Åland.

Vid bra väder kan ett vrak på grunt vatten även dokumenteras från luften med hjälp av drönare. Metoden är särskilt bra gällande större vrak som annars kunde vara svåra att dokumentera. 

Drönarbild över ett vrak under vattenytan i strandkanten.
Syntolkning: Drönarbild över ett vrak som ligger ytligt under vattenytan i strandkanten.

Foto: Roger Henriksson