Byggnadsvård

Ålands museums byggnadsantikvarie samlar och förmedlar kunskap om byggnadsvård och arkitektur, bland annat genom byggnadsantikvarisk rådgivning och uppdrag.  

Åland delar mycket av sin byggnadstradition med mellersta Sverige och södra Finland. Timringstekniken som utvecklades under medeltiden var det vanligaste byggnadssättet långt in på 1900-talet. Fram tills 1800-talet var bostadshusen oftast enkla och utformades som enkel- eller parstugor i vilka ett enda rum fungerade som visstelserum där man både sov, åt, arbetade och lagade mat.  

Under 1800-talets senare del fick delar av befolkningen det bättre ställt. Husen fick flera rum och på större bond- och skeppargårdar blev den 6-delade planlösningen vanlig med flera rum kring en större sal. För mindre bostadshus användes korsplanen som förblev en vanlig hustyp fram tills 1950-talet. 

Under 1900-talet utvecklades mer fria former och det blev vanligare med arkitektritade hus. Inte minst i Mariehamn finns mycket välbevarad modern arkitektur. Åtskilliga byggnader är ritade av de i offentlig regi verksamma arkitekterna Stig Svahnström och Folke Wickström.    

Byggnadsantikvarisk rådgivning och uppdrag 

Ålands museum erbjuder kostnadsfri byggnadsantikvarisk rådgivning för privatpersoner och föreningar. I rådgivningen ingår hembesök med antikvarisk byggnadsundersökning upp till ca 1 timme, informationsinhämtning och sammanställning av en kortfattad rådgivningsrapport baserad på de frågeställningar man kan tänkas ha.  

En byggnadsantikvarisk rådgivningsrapport kan vara mycket värdefull vid fortsatt åtgärdsplanering och i kontakt med hantverkare mm.  

Ålands museums byggnadsantikvarie kan även anlitas för större byggnadsantikvariska uppdrag; tex kulturhistorisk inventering, framtagning av vård- och underhållsplaner, antikvarisk förundersökning och medverkan. 

Kontakt 

Kontakta Ålands museums byggnadsantikvarie: 

 jonas.karlsson@regeringen.ax eller ring 018-25436.

Ett rådgivningsbesök kan vanligtvis bokas inom en till tre veckor.