Lösfynd och metalldetektering

Har du frågor och funderingar om lösfynd, metalldetektering eller fornlämningar är du välkommen att kontakta våra kollegor på kulturbyrån som gärna ger råd och vägledning.

Du kan även meddela om du hittat ett lösfynd genom att fylla i den digitala blanketten så tar de kontakt med dig.