Klosterkällaren

Kökar är känt för att ha haft ett kloster under medeltiden, Conuentu Tiokkakarlensis, det enda i sitt slag på Åland.

Klostret var ett franciskanerkonvent och omnämns för första gången 1472. Man tror dock att munkarna har verkat i området sedan 1300-talet, först säsongsvis, men sedan slutet av århundradet mer permanent.

En bidragande orsak till att munkarna sökte sig hit kan ha varit Hamnös betydelse som hamn under medeltiden och att det tidigt fanns ett sjöfararkapell här. En annan orsak var troligtvis fiskets stora betydelse för Kökar, vilket gjorde att många människor säsongsvis vistades här.

Klostrets verksamhet lades ner under Gustav Vasas regeringstid. Det enda som idag återstår av klostret är ruiner, som återfinns på Hamnö invid kyrkan. På klosterruinerna finns idag ett kapell som används sommartid, både som utställnings- och förrättningsrum.