Hantverksdagar på Jan Karlsgården

Onsdagar i juli

Alla onsdagar i juli har vi våra traditionsenliga hantverksdagar kl. 11 till 16. Då bjuder vi in åländska hantverkare som delar med sig av sina kunskaper till våra besökare. Vilka hantverkare som deltar varierar, men du kan exempelvis få ta del av repslagning, nätbindning, knyppling, smide, smörkärning, borstbindning, bandgrindsvävning, spinning och bakning av åländskt hemvetebröd.

Vill du visa upp ett hantverk?

Du får gärna höra av dig genom kontaktuppgifterna här på vår hemsida. Våra hantverkare får ett timarvode samt reseersättning från hemmet till Jan Karlsgården.