Hur vårdas och förvaltas samlingen?

Ålands museum har stora samlingar av arkeologiska fynd.

Fynden är en viktig källa till kunskap om Ålands historia och om livet och levnadsförhållanden under gångna tider. Föremålen ger också information om lokala hantverkstraditioner men samtidigt öarnas kontaktnät till andra regioner utanför Åland. Den arkeologiska samlingen omfattar över 100 000 katalogiserade fynd. Allt från stenålder fram till modern tid finns representerat i samlingen i form av redskap, husgeråd, personliga tillhörigheter, m.m.

En av museets och kulturarvsenhetens huvuduppgifter är att ta hand om de arkeologiska samlingarna och samtidigt tillgängliggöra dem för allmänheten och för forskning. Föremålen ska bevaras för framtida generationer vilket ställer särskilda krav på hanteringen och bevarandet. Man kan säga att museisamlingarna utgör ett slags kollektivt minne för samhället (Riksantikvarieämbetet).

Arbete med keramik i magasinet

Samlingsförvaltningen inkluderar många olika typer av uppgifter som t.ex insamling, dokumentering, katalogisering, direkta vårdinsatser och en korrekt och ändamålsenlig förvaring. Åtgärder som gäller samlingarnas skötsel inkluderar en kontinuerlig och förebyggande övervakning som inkluderar konservering, magasinering med tillhörande fastighetsskötsel och lokalvård, skade­djurskontroll samt en kontinuerlig övervakning och styrning av inomhusmiljön för olika utrymmen. 

Olika föremål har varierande åtgärdsbehov, oftast beroende på vilket material de är tillverkade av. Föremål av metall, sten, keramik eller textiler kräver olika förutsättningar för att kunna bevaras och måste därför förvaras i magasin med lämpligt klimat.

En levande samling ska också användas. Man kan ta del av den arkeologiska samlingen genom att besöka Ålands Museums basutställning och andra tillfälliga utställningar under årets lopp.

Samlingen används också i forskningssyfte. Många pågående forskningsprojekt har studerat eller lånat föremål från den arkeologiska samlingen, och genom dessa får vi en utökad kunskap i form av bland annat dateringar och andra analyser. Dessutom är en del av samlingen tillgängligt via sketchfab, följ länk längst ner på sidan. För mer information om hur man bokar in ett besök hos den arkeologiska samlingen, läs avsnittet Besök, forskning och lån