Textil

I textilsamlingen ingår närmare 6000 textila föremål. Samlingen består mestadels av kläder, skor och hemtextilier.

De flesta textilierna är från 1800-talet och början av 1900-talet. Några enstaka textilier är från 1700-talet, som till exempel en rya från Saltvik daterad till 1788.

Den äldsta textilen är troligtvis en vit, broderad dräktdel, så kallad bröstlapp. Den är av okänt ursprung och troligen från 1730–40-talen. I textilsamlingen ingår väldigt många ryor, täcken och förkläden samt nattlinnen och underkläder. Nyare textilier har inte samlats in i samma mån som äldre eftersom moderna material är svåra att förvara på grund av snabbare nedbrytning.

Om du vet mer om de publicerade textilierna i bildgalleriet eller hittar felaktigheter, kontakta gärna textilsamlingsansvarige.