Hermas museigård

Hermas skärgårdshemman i Enklinge, Kumlinge är den sista helt bevarade gårdsgruppen av ålderdomlig karaktär i den åländska skärgården. 

Till gården hör ett 20-tal byggnader, mangårdsbyggnad, lillstuga, drängbod, mellanbod, pigbod, två häbren, portlider, stall, fårhus, avträde, lövlada, hölada, fähus, låna (fähusets förstuga), stillalada (fähuslada), kvarn, källare, svinhus och rökbastu. Vissa av byggnaderna är fristående medan andra är sammanbyggda.

Husen är timrade av stock och delvis brädfodrade. När man vandrar runt bland byggnaderna – där många inventarier fortfarande finns på plats – förflyttas man 100 år bakåt i tiden.

Folket på Hermas var fiskarbönder, som höll husdjur och odlade mark för eget behov. Den direkta inkomsten kom dock från fisket, speciellt från strömmingsfisket. Man levde enligt självhushållningsprincipen på så vis att nästan allt så som mat, kläder, sängkläder, redskap och verktyg framställdes på gården.

Frivillig entréavgift.