Ålands forntid

Den åländska förhistorien omfattar en tidsperiod om ca 6500 år. Från att de första öarna började synas ovanför vattenytan, ca 5500 år f.kr, tills den hedniska tiden övergick till kristen historisk tid omkring år 1050 e.kr. Tidsperioderna delas huvudsakligen in i stenålderbronsålder och järnålder. De sista århundranden av järnåldern är mer känt som Vikingatiden. Åland har en säregen historia då vi under tusentals år har fungerat som en brygga mellan öst och väst med influenser av resor, handel och utbyte som har format vår egen speciella historia, ända fram tills idag.

Ålands kulturhistoriska museums basutställning finns möjligheten att fördjupa och förkovra sig i berättelser och intressanta fynd från förhistorien som har påträffats i den åländska jorden. I menyn till höger ger vi en översiktlig presentation av Ålands forntid där man sedan kan leta sig vidare till bildgalleriet och se ett urval ur samlingen, läsa mer om arkeologiska utgrävningar och titta på små korta informativa filmklipp med olika teman.

Vill du läsa mer om den åländska forntiden och åländsk kulturhistoria tipsar vi om vår publikation Åländsk odling som getts ut sedan 1938. Åländsk odling utgör ett forum för uppsatser och artiklar om åländsk kulturhistoria i den bredaste bemärkelsen. Genom tiderna har artiklar rörande kulturminnesvård, fornminnesvård, kulturmiljövård, byggnadsminnesvård, men även museiväsendet och Ålands museums verksamhet i form av årsberättelse. Åländsk odling finns att läsa och låna på Mariehamns stadsbibliotek. Där går den även att låna som e-bok.

Ålands museums publikation 101 Glimtar ur Ålands forntid (2021) är även ett tips vi vill ge till dig där 101 fynd från forntiden visas med högupplösta bilder av fynd ur den arkeologiska samlingen på ett sett som inte tidigare visats, och med tillhörande texter som beskriver föremål och deras betydelse i den forntida kulturen på ett spännande och beskrivande vis med avstamp i aktuell forskning. Publikationen finns att köpa i Ålands museums museibutik, Mariehamns bokhandel och att låna på kommunbiblioteken runt om på Åland.