Skolor och daghem

Barn, elever och studerande vid åländska daghem och åländska skolor på samtliga stadier, besöker kostnadsfritt alla landskapets museer tillsammans med sina respektive pedagoger, assistenter eller grupp-handledare. Även visningen och det pedagogiska materialet är tills vidare gratis.

Rekommenderad gruppstorlek

Gruppstorleken rekommenderas vara maximalt 20 personer. Då antalet överstiger, meddela vid bokningen om möjlighet att få dela gruppen och få två guidningar samtidigt.

Tidsåtgång

Föreslagen tidsåtgång för guidningar av barn i förskoleundervisningen och skolelever/studerande ligger för närvarande på 45 minuter per grupp. Vi har ändå valt att erbjuda förlängda paket på 45 – 75 min. Besök oss mellan kl. 09.15 – 16.00.

  • Guidning 30 min: En kortare guidning som varar högst 30 min. Guidningen omfattar en särskild tidsperiod eller ett specifikt tema.
  • Guidning 45 min: En mer omfattande guidning som kan röra sig utöver den permanenta utställningen. kan kombineras med andra utställningar i muséet.
  • Guidning och uppgift 60 min: En temaguidning i våra permanenta utställningar, samt eventuellt i andra utställningar. Guidningen avslutas med en reflekterande arbetsuppgift.
  • Besök oss via  Teams: Besöket skräddarsys utifrån gruppens önskemål. Som vid alla våra möten med elever så välkomnar vi frågor och interaktion. 

Bokning

Kontakta pedagogen för  pedagogiskt ledda program