Textilkonservering

Konservering av textilt kulturarv innefattar åtgärder som syftar till att stabilisera tillståndet i textilierna och att bromsa nedbrytningen i materialet. Konservering är alltid en process, där man först samlar in fakta om textilierna och dokumenterar dem sen för att sedan fatta välgrundade beslut om lämpliga konserveringsåtgärder.

en hatt före och efter konservering