Historia kring Åland skolmuseum

Tanken på ett skolmuseum framfördes första gången 1975 av landskapets utbildnings- och kulturavdelningen vid Ålands landskapsregering.

Författarinnan Anni Blomqvist från Simskäla i Vårdö engagerade sig tidigt i frågan och föreslog den gamla skolan på Storbacken som ett lämpligt alternativ.

År 1991 fattades beslutet att inrymma skolmuseet i huset i Vårdö. Samma år ingick landskapet avtal med Vårdö kommun om övertagande av huset och disposition av tomten.

Det gamla skolhuset, med skolsal och lärarbostad, är idag renoverat och inrett som en skolmiljö från sekelskiftet kring 1900. Skolinventarierna är samlade från hela Åland. De flesta utställda föremål tillhör Ålands Museum, men här finns även depositioner från privatpersoner och Vårdö kommun. En del inventarier är autentiska, de har tillhört folkskoleläraren Viktor Jansson och hans familj.

Skolmuseet är endast öppet för besökare under sommaren.