Konsthantverk/Design

Samlingen Konsthantverk och Design belyser den formhistoriska utvecklingen på Åland

Verksamheten i Eckerö post- och tullhus riktades in på konsthantverk och design år 2019. I samband med det grundades en ny samling med fokus på konsthantverk och design som formgivits eller tillverkats på Åland eller som har anknytning till Åland. Samlingen omfattar bruks- och prydnadsföremål som är konstnärligt utformade.

Samlingens underkategorier består av keramik, trä, textil, ädla och oädla metaller, glas, industridesign och grafisk design. I samband med sommarutställningarna på Eckerö post- och tullhus har dokumentering och insamling av föremål från de olika kategorierna påbörjats.

I enlighet med sommarutställningarnas tema byggs samlingen upp etappvis men föremål köps också in kontinuerligt under året. Under åren 2019-2021 har föremål i keramik, trä och textil köpts in och 2022 är det ädla och oädla metaller som står på tur.