Konsthantverk/Design

Samlingen för konsthantverk och design belyser den formhistoriska utvecklingen på Åland

Verksamheten i Eckerö post- och tullhus riktades in på konsthantverk och design år 2019. I samband med det grundades en ny samling med fokus på konsthantverk och design som formgivits eller tillverkats på Åland eller som har anknytning till Åland. Samlingen omfattar bruks- och prydnadsföremål som är konstnärligt utformade.

Samlingens underkategorier består av keramik, trä, textil, ädla och oädla metaller, glas, industriell design och grafisk design. Dokumentering och insamling av föremål från de olika kategorierna pågår kontinuerligt. I enlighet med sommarutställningarnas tema har samlingen byggts upp etappvis under åren 2019-2023.