Vill du skänka något till Ålands museum?

Vi tar fortsättningsvis emot föremål som har anknytning till Ålands historia och nutid. Helst ser vi att du kan berätta om hur föremålet använts och av vem.

Ålands museums etnologiska samling utvecklas och kompletteras hela tiden. I samlingen ingår många intressanta föremål som privatpersoner har skänkt till oss genom åren och det är vi mycket tacksamma för.

Det är inte alltid säkert att vi kan ta emot just det du vill skänka till oss. Vi har begränsad plats i våra magasin och måste ibland tacka nej. Vi kan inte heller lova att just det som du skänker kommer att bli utställt eftersom museet har begränsat med plats att visa saker på. Men alla gåvor som vi tar emot blir värdefulla bidrag till samlingarna, eftersom de kan komma att användas i framtida utställningar eller forskning.

Skicka gärna en bild och uppgifter om föremålet du vill skänka så kontaktar vi dig!

Vi kan inte ta emot gåvor i museets reception utan överenskommelse.

Tack!