Konst

Idag finns över 1 100 verk i samlingarna som kontinuerligt utökas genom nyförvärv som har en åländsk anknytning.

I Ålands konstmuseums samlingar representeras åländsk konst ur ett brett perspektiv från målningar och skulpturer till installationer och videoverk.

Konstsamlingen byggs främst upp genom inköp som beslutas av landskapsregeringens konstnämnd men även genom donationer. . Landskapsregeringens konstnämnd är ett sakkunnigorgan som tillsätts för fyra år i sänder av Ålands landskapsregering. För mer information se:  https://www.kultur.ax/alands-kulturdelegation/konstnamnden

Vilka verk som förvärvas styrs av många olika aspekter såsom genusperspektivet, vad finns sen tidigare i samlingen och vad saknas? Hur ser samhället ut och vad efterfrågar konstpubliken?

Till konstmuseets samlingar hör även donationen av Irene och Halvdan Stenholms konstsamling samt Stiftelsens Ålands Vänner sr. deponerade konstsamling. Båda bidrar till både särprägel och mångfacettering.

Se bilder och läs mer om konstsamlingarna här 

Visar en vy i basutställningen