Utställningen i Radiofyren

Förnyad utställning 

Under sommaren 2024 öppnar den förnyade utställningen i Radiofyren. Byggnaden är mer känd under namnet Rödhamns museum där den tidigare utställningen öppnade 2001. I och med förnyelsen av utställningen så har platsen återtagit namnet Radiofyren på Rödhamn.

Rödhamnsöarna med omkringliggande skärgård har under århundraden varit skådeplatsen för såväl gripande människoöden som historiska händelser. Idag förknippas området, och dess välbesökta gästhamn, huvudsakligen med sommar och rekreation. Utställningen lotsar dig genom radiofyrens historia, lotsväsendet och skärgården under kriget. Rödhamnsöarnas sevärdheter och historiska lämningar lyfts också fram liksom gästhamnen och dess historia. 

Översättningar

Utställningen är på svenska, men under Utställningen i Radiofyren i menyn lotsas du genom utställningens textavsnitt som finns tillgängliga för översättning på egen hand eller genom översättningsverktyget Translate på hemsidans översta menyrad. Där hittar du även bildgalleri och fördjupningsmaterial.

Syntolkning

Texterna på utställningsskyltarna är läsbara genom egna syntolkningsverktyg. De går även att avläsa på textsidorna på denna sidas meny. Bilderna är inte syntolkade i utställningen men de finns tillgängliga och är syntolkade, delvis på textsidorna och delvis i bildgalleriet. Hemsidans gränssnitt är tyvärr inte anpassad för allt bild- och kartmaterial som finns på de trycka utställningsskyltarna, så för den bästa upplevelsen rekommenderar vi ett besök till Rödhamn.

Tillgänglighet

Stigen som leder upp från Gästhamnen till utställningen är grusad och cirka 250 meter lång. Den grusade stigen når inte ända fram till byggnadens trappa utan övergår de sista metrarna till flack berghäll och naturstenplattor. Stigen är bitvis brant då Radiofyren ligger på en av öns högsta punkter. Radiofyrens byggnad är inte tillgänglighetanpassad med ramper. Trappan har 3 trappsteg in till byggnaden och låga trösklar invändigt. Trappan är målad i en ljusröd nyans som gör att trappstegen inte är tydligt separerade och utmärkta. Ledstänger finns på båda sidor av trappan och är målade i svart.
 

Radiofyrens tillgänglighet
Syntolkning: En bild på Radiofyrens gavel. Byggnaden är byggd i sten, har en fyrkantig form med sadeltak. Fasaden är vitmålat med terrakottaröd stenfot och taket bär en silvrig metallplåt. Mitt på gaveln finns en dubbeldörr av trä som är vitmålad och har många små fönsterrutor. En trappa med tre steg leder upp till dörren. Trappan har sidoräcken. På båda sidor om dörren finns två lika stora fönster placerade. Ovanför dörren, mitt på takets gavel, finns ett halvmåneformat fönster som är indelat i fyra sektioner. Byggnaden är placerad på berget där det bitvis växer gräs och låga buskar. Från fotografen leder en grusad stig fram till hörnet av byggnaden. I bakgrunden syns det öppna havet, som denna dag är jämngrått då det var tjock dimma när fotografiet togs.