Arkeologi

Den arkeologiska samlingen har sin början i de första katalogiserade fynden som registrerades år 1843 på Åland. Sedan dess har samlingen utökats med inlämnade lösfynd och fynd från arkeologiska undersökningar runtom i landskapet.

Den mångsidiga samlingen representerar hela den förhistoriska tiden från stenåldern fram till modern tid på Åland. Samlingen innehåller över 100 000 katalogiserade fyndposter som kan berätta om djuren och människans materiella kultur genom studier av deras lämningar och föremål. Fynden finns placerade i föremålsmagasinen i museibyggnaden och i Ålands kulturhistoriska museums basutställning, men även i utställningar på Kastelholms slott och i Klosterkällaren på Kökar. 

Arkeologiska samlingens centralmagasin

När den arkeologiska verksamheten inleddes omkring mitten av 1800-talet fanns inget museum på Åland som kunde ansvara för samlingar. Därför kom en stor del åländska fyndmaterial att skickas till Helsingfors och idag är de en del av Nationalmuseets samlingar. Efter att Ålands museum grundats 1934 har fynden från arkeologiska undersökningar på öarna med några undantag förts till museets samling.

Flera fyndmaterial som tidigare fanns vid Finlands Nationalmuseum har flyttats till Ålands museum. De flesta fyndkataloger som berör arkeologiska undersökningar och fynd från Åland som funnits i Nationalmuseets samlingar är tillgängliga on-line.

Här hittar du Nationalmuseets samlingar