Arkeologi

Den arkeologiska samlingen har sin början i de första katalogiserade fynden som registrerades år 1843 på Åland. Sedan dess har samlingen utökats med inlämnade lösfynd och fynd från arkeologiska undersökningar runtom i landskapet.

Den mångsidiga samlingen representerar hela den förhistoriska tiden från stenåldern fram till modern tid på Åland. Samlingen innehåller över 100 000 katalogiserade fyndposter som kan berätta om djuren och människans materiella kultur genom studier av deras lämningar och föremål. Fynden finns placerade i föremålsmagasinen och i Ålands kulturhistoriska museums basutställning, men även i utställningar på Kastelholms slott, Bomarsunds besökscentrum och i Klosterkällaren på Kökar. 

Ett fotografi som visar förvarningssystemet i museets föremålsmagasin. Flera horisontella rader med träbackar i hyllställning av metall där fronten av träbackarna är synliga. Träbackarna är cirka 45 centimeter breda och 7 centimeter höga. På fronten finns en etikettshållare av metall där en etikett är fastsatt. På etiketten står det vilka arkeologiska fyndnummer som träbacken innehåller.
Syntolkning: Ett fotografi som visar förvaringssystemet i museets föremålsmagasin. Flera horisontella rader med träbackar i en hyllställning av metall där fronten av träbackarna är synliga. Träbackarna är cirka 45 centimeter breda och 7 centimeter höga. På fronten finns en etikettshållare av metall där en etikett är fastsatt. På etiketten står det vilka arkeologiska fyndnummer som träbacken innehåller.

När den arkeologiska verksamheten inleddes omkring mitten av 1800-talet fanns inget museum på Åland som kunde ansvara för en arkeologisk samling, utan Åland som område föll under Arkeologiska kommissionen i Helsingfors. Därför kom en stor del av det åländska fyndmaterial att skickas till Helsingfors och idag är de en del av Finlands Nationalmuseets samlingar. Efter att Ålands museum grundats 1933 har arkeologiska fynd från Åland, med några få undantag, tilldelats Ålands museums samlingar.

Delar av det fyndmaterial som tidigare förvarades vi Finlands Nationalmuseum är i dag deponerade i museets samling, resterande förvaras fortfarande på Nationalmuseet eller i Museiverkets magasin i Helsingfors. Fyndkatalogerna som tillhör de undersökningar och lösfynd som är inkatalogiserade i Nationalmuseets samling hittar du på Museiverkets sökportal Kyppi.

Finlands Nationalmuseums hemsida 

Museiverkets arkeologiska samlings hemsida

Museiverkets sökportal för fyndkataloger

Museiverkets sökportal för arkeologiska rapporter