Årskort

Årskortet gäller ett år från inköpsdatum.

Pris: 15 € för vuxna och 10 € för pensionärer och studerande.

Årskortet gäller till:

Ålands kulturhistoriska museum
Ålands konstmuseum
Kastelholms slott
Fängelsemuseet Vita Björn
Skolmuseet
Museigården Hermas

Det kan köpas i receptionen på Ålands konstmuseum och Ålands kulturhistoriska museum, Storagatan 1, Mariehamn.