Bärnstenspärla

Objekt: Pärla av bärnsten
Material: Bärnsten
ID ÅM 542:3359

Bärnsten är ett samlingsnamn för flera fossila hartser avsöndrade som kåda av träd, främst barrträd med det gemensamma namnet Pinus succinifera. Den förekommer i oregelbundna klumpar eller i form av droppar och kan innehålla fossila rester av växter eller insekter.