Bearbetad tand

Objekt: Bearbetad tand med borrat hål
Material: Djurtand
ID ÅM 581:1618

Bearbetad djurtand med borrat hål. Använts som smycke eller knapp?