Benkam

Material: Djurben
ID Benkam med bomärke

Benkam med inristat bomärke. Bomärket finns inte att finna i boken Bomärken från Åland (1994) av Göran Dahl. Kammen har även dekoration av punktcirklar, eller oxögon som de även benämns som. Det är vanligt att påträffa benkammar från yngre järnåldern (vikingatid) och framåt. Den äldsta påträffade kammen i Sverige har hittats i Näs på Gotland och är från yngre stenåldern, men vår kam är från medeltiden. Punktcirklar som finns dekorerade på denna kam är vanligt förekommande dekor under järnålder, både på metall och benförmål, och som lever vidare in i historisk tid. Det finns olika sorters kammar. Vissa kammar är platta och andra har en mer fyrkantig yta med 'handtag' för att kunna få bort tovor i tjockare eller längre hår. De kammar med täta tänder var tillför att i första hand kamma bort löss ur håret, så kallade luskammar, vilket vår kam troligen användes till.