Benpärla

Objekt: Benpärla
Material: Djurben
ID ÅM 530:28