Benspets

Objekt: Benspets, pilspets
Material: Djurben
ID Benspets

Spets/pilspets tillverkad av djurben. Spetsen är femuddig i genomskärning.