Flöjt

Objekt: Flöjt av ben
Material: Djurben
ID ÅM 530:258

Flöjten är ett slags blåsinstrument och tillverkat av ett rörben av djur. Den allra enklaste typen av flöjt är ett rör där man blåser över öppningen som när man blåser in i en flaska. Flöjter tillhör människans allra äldsta musikinstrument och i de tyska Alperna har det påträffats en flöjt av mammutben som är minst 30 000 år gammal, men vi kan lova att vår flöjt från slottet är betydligt nyare än så. Ordet flöjt är belagt i svenska språket sedan 1500-talet och det äldre ordet av flöjtliknande instrument var pipa