Keramikfat

Objekt: Keramikfat
Teknik: Gjutning
Material: Lergods
ID ÅM 520:192, 211, 212

Ornerat glaserat (insidan) keramikfat av lergods/terrakotta som är bemålat med gul och grön dekor av stilistiska blommor, hjärtan och mönster. Denna typ av keramikfat har använts under många århundranden till att servera mat på. Faten kan vara svåra att datera utan annan fyndkontext, då de har tillverkats från medeltiden ända fram tills idag. Vid utgrävningar av slottet har stora mängder skärvor från fat och andra kärl påträffats och i många fall är det möjligt att pussla ihop fragmenten till delar av faten. Detta fat består va 18 stycken ihoplimmade fragment som bildar nästan ett halvt helt kärl.