Nyckel

Objekt: Stor nyckel av järn
Material: Järn
ID ÅM 556:1632