Nyckel

Objekt: Liten nyckel av järn
Material: Järn
ID ÅM 556:711