Tärning

Objekt: Tärning av ben
Material: Djurben
ID ÅM 530:245