Keramik från stenåldern

På stenåldersboplatser påträffar arkeologerna ofta stora mängder skärvor av keramik. I många fall går det till och med att pussla ihop bitarna så att man kan få en uppfattning om hur kärlets form och storlek såg ut. Keramiken är ofta rikligt och fantasifullt dekorerad med stor variation av mönster skapade med olika tekniker och hjälpmedel. Stilarna, formen och dekorationen på kärlen förändras över tid och därför kan keramiken vara ett hjälpmedel för att datera boplatser. Här kan du se bilder på några skärvor stenålderskeramik från samlingen. 

Om du är nyfiken på att lära dig mer om Ålands stenålder så finns mer information här.