Hörnskåp

Objekt: Hörnskåp
Datering: 1775
ID K162

Hörnskåp med speglar, daterat 1775 och attribuerat till en målare kallad ”expressionisten” av konstforskaren Kjell Ekström. ”Målarens verk karaktäriseras av att spegelfälten pryds av enkla blomsteruppsättningar, där blommorna har fem eller sex runda kronblad. Inslaget av vitt är markant och färgen pastöst pålagd”. Skåpet kan troligtvis vara målat av A. Liljeroos som befann sig på Åland under 1770-talet. Ett 20-tal målade verk av honom har hittats över hela Åland. Skåpet är inköpt av K. Jansson på Östergårds, Sommarö i Föglö. H:77cm