Ålands-Rut

Objekt: Foto: Ålands museum, Elis Fogdes samling
ID ÅMF_56000_200

Rut Lindfors visar upp julstugan på Jan Karlsgården, Kastelholm, Sund. Ålands-Rut, som hon brukade kallas utanför landskapets gränser, var den första åländskan som utexaminerades som hospitant från Vasa småskollärarinne-seminarium. Året var 1924 och hon var därefter verksam som lärarinna i Tjudö lägre folkskola i födelsekommunen Finström fram till pensionen 1962.