Ålands största äppelträd

Objekt: Foto: Ålands museum, Elis Fogdes samling
ID ÅMF_56000_220

Kalskärs Axel och hans fru Kristina. I bakgrunden står vad som då ansågs vara Ålands största äppelträd. Axel uppges ha varit en av Ålands mest kända säljägare, men att han var bra på mycket annat också. Han hade kurer för de flesta krämpor och opererade sig själv - med lyckat resultat - när han drabbades av läppcancer.