Äppelplockning

Objekt: Foto: Ålands museum, Elis Fogdes samling
ID ÅMF_56000_65

Anna Hyväri från Haraldsby, Saltvik, visar sina nyplockade äppel. Förutsättningarna för äppelodling är goda på Åland. I dagsläget kommer över 70 % av äpplen som produceras i Finland från Åland.