Avtäckning av minnessten

ID ÅMF_56000_76

Avtäckning av minnessten som restes till minne av de på havet omkomna, Föglö kyrka 1950. På stenen står det: "Jag såg en ny himmel och havet fanns icke mer", ett citat från Uppenbarelseboken 21. Föglös kyrka är helgad åt Maria Magdalena, ett populärt helgon på 1400 talet. Kyrkans äldsta delar anses härstamma från slutet av 1300-talet.