Barn åker slängkälke

Objekt: Foto: Ålands museum, Elis Fogdes samling
ID ÅMF_56000_241

Okända barn åker slängkälke. Okänd ort. En slängkälke består av en kälke som sitter fäst i en vågrät eller svagt lutande stång. Stångens andra ände är fäst i en stolpe så att stången och kälken kan rotera runt stolpen. När kälken körs på is kan den komma upp i höga farter.