Bärplockning

Objekt: Foto: Ålands museum, Elis Fogdes samling
ID ÅMF_56000_272

En okänd kvinna plockar bär i Enklinge, Kumlinge.