Båtbygge

Objekt: Foto: Ålands museum, Elis Fogdes samling
ID ÅMF_56000_478

En grupp okända män bygger en träbåt. Okänd ort.