Båtbygge

Objekt: Foto: Ålands museum, Elis Fogdes samling
ID ÅMF_56000_478

En grupp män bygger en träbåt. Mannen till höger är Hannes Henriksson från Prästö. Bredvid honom står snickaren Jan-Erik Holmström från Lemström. Hannes höll i en kurs i båtbyggeri.