Båttransport

Objekt: Foto: Ålands museum, Elis Fogdes samling
ID ÅMF_56000_4

Sockerbetstransport genom Färjsundet, mellan de två åländska kommunerna Finström och Saltvik. Sockerbetorna var länge den mest lönsamma grödan på Åland, men när sockerbruket nära Salo lades ner och all inhemsk sockerproduktion flyttades till Säkylä norr om Åbo blev de åländska transportkostnaderna för höga.