Får på bete

Objekt: Foto: Ålands museum, Elis Fogdes samling
ID ÅMF_56000_235

Får på bete. Okänd ort.