Filial dras in

Objekt: Foto: Ålands museum, Elis Fogdes samling
ID ÅMF_56000_88

Astrid Eriksson från Nötö, Föglö. Filialen i Överö dras in.