Försöksfältet på Lantmannaskolan

Objekt: Foto: Ålands museum, Elis Fogdes samling
ID ÅMF_56000_106

Försöksfältet på Lantmannaskolan, Jomala. Ulla Boman, till vänster, var föreståndare för Ålands Försöksstation. Vid Ålands Försöksstation började man med ekoförsök redan 1991. Vid ekoförsök jämför man hur äldre sorter av t.ex. havre- och vetesorter klarar sig i jämförelse med våra nutida sorter i ekologisk odling.